არაბთა გაერთიანებული საამიროები

განახლდა 04.03.2021

ჩაფრენის აეროპორტის და ტრანსფერის მომსახურებასთან დაკავშირებული კითხვები

1 - საჭიროა დაზღვევა მოიცავდეს COVID 19 - მკურნალობას?

დიახ. გამგზავრებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სადაზღვევო პოლისი მოიცავს COVID 19-ის დაავადების შემთხვევას.

2 - შესაძლებელია თუ არა ჩაფრენის აეროპორტში დაზღვევის მიღება საკონტროლო შემოწმებამდე ?

არ არის შესაძლებელი

3 - არის თუ არა დაწესებულ მინიმალური სადაზღვევო ლიმიტი ?

არ არის დაწესებული.

4 - სავალდებულოა თუ არა PCR ტესტი ქვეყანაში შესასვლელად ? არსებობს რაიმე დამატებითი მოთხოვნები და პირობები ქვეყანაში შესასვლელად?

2021 წლის 31 იანვრიდან  ტურისტებმა, რომლებიც გეგმავენ დუბაის აეროპორტში ჩაფრენას, ნებისმიერი გამგზავრების პუნქტიდან, რეისზე ჩასხდომის წინ უნდა წარადგინონ PCR ტესტის უარყოფითი რეზულტატის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მოქმედების ვადით არაუმეტეს 72 საათისა - ტესტის ჩატარებიდან და გამგზავრებამდე.

ტესტის რეზულტატის დამადასტურებელი ორიგინალი დოკუმენტი გაცემული უნდა იქნეს ინგლისურ ან არაბულ ენაზე და აუცილებლად ამობეჭდილი სახით წარდგენილი (არ მიიღება დოკუმენტის ელ. ვერსია).

2020 წლის 3 ოქტომბრიდან , საქართველოდან დუბაის აეროპორტში ჩაფრენისთანავე მგზავრებმა უნდა გაიარონ დამატებითი უფასო ტესტი. ტურისტი ვალდებულია დარჩეს იზოლიაციაში მისივე დაჯავშნილ ოთახში, ტესტის რეზულტატის მიღებამდე.

წესი ვრცელდება მოცემული ქვეყნის მოქალაქეებზე, მობინადრეებზე, ტურისტებზე და ტრანზიტულ მგზავრებზე, მიუხედავად ჩაფრენის აეროპორტის, გამგზავრების ქვეყნის ან ავიაკომპანიისა, რომელიც რეისს ახორციელებს.

12 წლამდე ასაკის ბავშვები და ასევე ბავშვები მძიმე, ან საშუალო დონის შეზღუდული შესაძლებლობებით არ ექვემდებარებიან სავალდებულო ტესტირებას.

ბოლო მონაცემების მიხედვით, Pure Health - ზე რეგისტრაცია სავალდებულო არ არის, თუმცა, მნიშვნელოვანია, რომ ტურისტმა PCR ტესტი მხოლოდ მთავრობის მიერ დამტკიცებულ ლაბორატორიებში ჩაიტაროს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ავიაკომპანიას გამგზავრებამდე.

 • აუცილებელია „ჯანმრთელობის ცნობის“ ამობეჭდვა და მისი შევსება.
 • ასევე აუცილებელია ხელი მოაწეროთ "კარანტინის დაცვის ვალდებულებას", რომელიც გაიცემა ბორტზე იმ შემთხვევაში, თუ დუბაი თქვენი ჩაფრენის ადგილია. ფორმა დუბაიში ჩასვლისთანავე უნდა წარედგინოს სამედიცინო პერსონალს.
 • ჩაფრენისას აუცილებელია მობილური აპლიკაციის COVID-19 DXB ჩამოტვირთვა.(iOS.Android).

მნიშვნელოვანია  : აბუ - დაბის საამიროს ტერიტორიაზე შესვლის წესები

 • საამიროს ტერიტორიაზე შესვლა ნებადართულია PCR - ტესტის ნეგატიური რეზულტატის შემთხვევაში, ჩატარებული გამგზავრებამდე არაუმეტეს 48 საათისა.
 •  ტურისტები ვალდებულნი არიან ხელმეორედ ჩაიტარონ ტესტი, სასტუმროში განთავსების პერიოდში მე-6 და მე-12 დღეს (ტესტის ჩატარების ხარჯები ეკისრება ტურისტს).
 • საჭიროა 10 დღიანი კარანტინის გავლა.
 • 12 წლამდე ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები თავისუფლდებიან PCR ტესტის ჩატარებისგან.

5 - არსებობს სპეციალური სერთიფიკატი, რომელიც ჩაფრენის აეროპორტმა covid 19 - თან დაკავშირებით მიიღო ?

არა.

6 - სავალდებულოა თუ არა აეროპორტში ნიღბის ტარება ?

მგზავრები ვალდებულნი არიან ატარონ დამცავი ნიღბები და ხელთათმანები, ასევე დაიცვან სოციალური დისტანცია და თავი აარიდონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს.

სასტუმროს გარეთ, მათ შორის სასტუმროს საზოგადოებრივ ადგილებში, ნიღბის ტარება სავალდებულოა.

წესები ბავშვებისთვის:

3 წლიდან ასაკის ბავშვებმა უნდა ატარონ დამცავი ნიღაბი;

3 წლამდე ასაკის ბავშვებმა უნდა ატარონ დამცავი ფარი(face shield).

მოთხოვნა ვრცელდება არა მხოლოდ სასტუმროს გარეთ, არამედ სასტუმროს საზოგადოებრივ ადგილებშიც.

ბავშვები, რომლებსაც აქვთ ქრონიკული დაავადებები, ნიღბის ტარებისგან თავისუფლდებიან.

7 - ხორციელდება თუ არა ტემპერატურის შემოწმება აეროპორტში ?

დიახ

8 - ტემპერატურის შემოწმების შემდეგ, კორონა ვირუსზე ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ტესტი აეროპორტში ჩატარდება ?

დიახ. PCR ტესტი ჩაუტარდებათ ტურისტებს, რომელთაც გამგზავრებამდე ტესტის უარყოფითი შედეგი მიიღეს, თუმცა ჩაფრენისას გამოუვლინდათ კორონა ვირუსის სიმპტომები. PCR ტესტის გაკეთების შემდეგ სავალდებულოა თვითიზოლაციის რეჟიმის დაცვა ტესტის პასუხების მიღებამდე, რომელიც შეტყობინების სახით მობილურ აპლიკაციაში COVID-19 DXB იგზავნება.

ვირუსის სიმპტომების გამოვლენისას ტესტის ჩატარების ღირებულება ეკისრება ტურისტს.

9 - რა პროცედურები ახლავს თან ტესტის დადებითი პასუხს?

PCR ტესტის ჩატარებიდან 24-48  საათში COVID-19 DXB მობილურ აპლიკაციაში ტურისტი იღებს პასუხს შეტყობინების სახით.

2021 წლის 5 იანვრიდან საკარანტინო პერიოდი შემცირდა 14 – დან 10 დღემდე.

ტესტის დადებითი პასუხის მიღების შემდეგ, ტურისტმა უნდა აცნობოს DHA (დუბაის ჯანდაცვის ორგანო), ტელ. 800342 (უფასოა). DHA– ს რეკომენდაციები თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში განსხვავებულია.

10 დღის განმავლობაში იზოლირების რეჟიმში ყოფნა სავალდებულოა. როგორც წესი, ტურისტს სთხოვენ თვითიზოლირება მისივე დაჯავშნილ სასტუმროს ოთახში.

მძიმე სიმპტომების გამოვლენისას ტურისტი გადაყვანილი იქნება სამედიცინო დაწესებულებაში სამკურნალოდ.

გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება ჯანდაცვის ორგანოების მიერ ჩამოთვლილ პროცედურებს PCR ტესტის დადებითი პასუხის შემთხვევაში:

 • PCR ტესტის დადებითი შედეგის შემდეგ, ტურისტი დაუყოვნებლივ უნდა გადავიდეს თვითიზოლაციაში განცალკევებულად სხვა ოთახში.
 • COVID-19 DXB App-ში უნდა განახორციელოთ მოთხოვნილი მოქმედებები.
 • სიმპტომების არქონის შემთხვევაში თქვენ კვლავ უნდა გაიაროთ იზოლაციის 10 დღე. იზოლაციის დასრულებისას არ არის საჭირო დამატებითი PCR ტესტის ჩაბარება.
 • თუ ტურისტის PCR ტესტის შედეგი დადებითია დასიმპტომები გამოუვლინდა, ტურისტს შეუძლია დარეკოს DHA-ს უფასო ნომერზე ( 800342), ვირტუალურ სამედიცინო კონსულტაციაზე ჩასაწერად ან ვიზიტზე ჩასაწერად COVID-19 შეფასების ცენტრში.
 • იზოლაციის პერიოდის გასვლის შემდეგ ტურისტი მიიღებს SMS შეტყობინებას. ასევე შესაძლებელია «clearance certificate » ცნობის მიღება, 800 342 ნომერზე დაკავშირებისას ან COVID-19 DXB app-ის საშუალებით.

10 დღიანი იზოლაციის პერიოდის განმავლობაში PCR ტესტის უარყოფითი შედეგის მიღება არ არის იზოლაციის ნაადრევი დასრულების კრიტერიუმი.

იზოლაციის შეწყვეტის კრიტერიუმებია 10 დღის იზოლაციის დასრულება სიმპტომების გაუმჯობესებით და მაღალი ტემპერატურის არარსებობა მინიმუმ 3 დღის განმავლობაში სიცხის დამწევის გარეშე.

ტურისტებისთვის, ვისაც ჰქონდა მჭიდრო კავშირი ავადმყოფთან, DHA– ს მითითებების შესაბამისად,გამოიყენება შამდეგი მოთხოვნები:

 • თვითიზოლაცია 10 დღის განმავლობაში.
 • PCR ტესტი არ არის საჭირო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საკონტაქტო პირს არ გამოუვლინდა ვირუსის სიმპტომები. სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში, მან უნდა დარეკოს DHA-ში (ტელ. 800 342).
 • საკონტაქტო პირს არ სჭირდება PCR ტესტის ჩატარება 10-დღიანი საკარანტინო პერიოდის გასვლის შემდეგ, თუ შესაბამისი ჯანდაცვის ორგანო არ ითხოვს ტესტის გამეორებას.

ტურისტი, რომელსაც აქვს დადებითი PCR ტესტის შედეგი და საკონტაქტო პირი უნდა იმყოფებოდეს სხვადასხვა ოთახში.

10 - რა პროცედურები ახლავს ტესტის უარყოფით შედეგს ?

აეროპორტში ტესტის ჩატარების შემდეგ უზრუნველყოფილი იქნება ჯავშანში გათვალისწინებული ტრანსფერები.

PCR ტესტის ჩატარების შემდეგ,24-48 საათის განმავლობაში  ტურისტი იღებს შეტყობინებას COVID-19 DXB აპლიკაციაში. ნეგატიური პასუხის შემთხვევაში ტურისტს შეუძლია გააგრძელოს დასვენება.

11 - როგორ მივიღო PCR ტესტის შედეგები, რომელიც ჩატარდა DXB აეროპორტში?

PCR ტესტის შედეგი (ჩატარებული DXB აეროპორტში ჩასვლისთანავე) შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი გზით:

გირჩევთ დააინსტალიროთ Pure health App ტესტის პასუხის უფრო მარტივი გზით მიღებისთვის.

11 - საჭიროა თუ არა სავალდებულო ობსერვაცია ქვეყანაში შესვლის შემდეგ ?

არა

10- დღიანი კარანტინის რეჟიმის დაცვა საჭიროა კორონა ვირუსზე ტესტის დადებითი პასუხის შემთხვევაში

12 - არის თუ არა რაიმე სახის აკრძალვა ან შეზღუდვა ტრანსპორტში ტრანსფერის დროს ?

ტრანსფერი ხორციელდება სატრანსპორტო საშუალების 40-50% ტურისტებით დატვირთვის მიხედვით.

ინდივიდუალური ტრანსფერის დროს მანქანაში მხოლოდ ერთი ოჯახია დაშვებული.

ტრანსფერის დროს დაცული იქნება დუბაის პოლიციის / Dubai RTA უსაფრთხოების ყველა სტანდარტი.

13 - არსებობს რაიმე წესი ტრანსფერის დროს ?

დიახ. ინდივიდუალური თუ ჯგუფური ტრანსფერისას აუცილებელია სოციალური დისტანციის დაცვა, დამცავი ნიღბისა და ხელთათმანების ტარება.

ყველა თანამშრომელს ჩაუტარდა შესაბამისი ტრენინგი და მზად არიან გემსახურონ ჰიგიენის ყველა წესის დაცვით.

დამატებითი ინფორმაცია:

 • ტურისტებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა თავიანთ ქმედებებზე და მოგზაურობის შესახებ გადაწყვეტილებებზე, მათ შორის COVID-19– ის მდგომარეობის შემოწმებაზე ქვეყანაში, რომლის მონახულებაც სურთ, ისევე როგორც ნებისმიერი სიმპტომების თვითდაკვირვება.
 • ტურისტები ვალდებულნი არიან დაიცვან დუბაიში და სხვა საამიროებში მიღებული უსაფრთხოების ყველა ზომა ( ნიღბების ტარება, 2მ დისტანციის დაცვა და ხელების რეგულარულად დაბანა).
 • წესები და მოთხოვნები შეიძლება შეიცვალოს ქვიყნის მიერ.

გადმოწერეთ ფაილები: