თურქეთი

თურქეთის რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

ზოგადი ინფორმაცია

საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია თურქეთის რესპუბლიკაში გამგზავრება ნებისმიერი მიზნით.

საზღვრის კვეთისას სავალდებულოა შემდეგი დოკუმენტებიდან ერთ-ერთის წარდგენა:

  • კოვიდ-ვაქცინის სრული კურსის ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაქცინის ბოლო დოზიდან გასული უნდა იყოს 14 დღე);
  • ბოლო 6 თვის განმავლობაში COVID19-ით ინფიცირების დამადასტურებელი დოკუმენტი (6 თვე აითვლება პირველი პოზიტიური PCR-ტესტის ჩატარების თარიღიდან 28 დღის შემდეგ);
  • გამგზავრებამდე უკანასკნელი 48 საათის განმავლობაში ჩატარებული სწრაფი ტესტი ან 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR-ტესტის უარყოფითი შედეგის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სავალდებულოა 6 წლის ასაკიდან).

შენიშვნა: აღნიშნული რეგულაცია არ ეხებათ ტრანზიტულ მგზავრებსა და ეკიპაჟის წევრებს.

თურქეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით, 2021 წლის 6 სექტემბრიდან, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქვეყნის მასშტაბით წესდება ახალი შეზღუდვები, ვრცლად იხილეთ შემდეგ .

დამატებითი მოთხოვნები

ნებისმიერი მგზავრი რეგისტრირდება ბმულზე: https://register.health.gov.tr/

https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage//html/View?id=2206

გთხოვთგაითვალისწინოთრომ მგზავრობის რეგულაციები პანდემიის პერიოდში სწრაფად იცვლება და გამგზავრებამდე 1-3 დღით ადრე გადაამოწმოთ ინფორმაცია ოფიციალურ მხარეებთან ინდივიდუალურად!

განახლებულია 03.09.2021

2020 წლის 29 დეკემბრიდან ტურისტები(გარდა 5,99 წლამდე ასაკის ბავშვებისა), რომლებიც გეგმავენ თურქეთში მოგზაურობას, ვალდებულნი არიან თურქეთის ტერიტორიაზე შესვლისას წარადგინონ PCR ტესტის ვალიდური დოკუმენტი -  უარყოფითი პასუხით, მოქმედების ვადით არაუმეტეს 72 საათისა. (72 საათის ათვლა სინჯის აღების მომენტიდან იწყება-ეს მითითებული უნდა იყოს დოკუმენტში.)  PCR  ტესტის დამადასტურებელი ორიგინალი დოკუმენტი გაცემული უნდა იქნეს ინგლისურ ენაზე.

1 - საჭიროა დაზღვევა მოიცავდეს COVID 19 - ?

დიახ

2 - შესაძლებელია ჩაფრენის აეროპორტში დაზღვევის მიღება საკონტროლო შემოწმებამდე ?

1 ივლისიდან - დიახ, აეროპორტის შენობის ტერიტორიაზე, დაზღვევის გაყიდვების ოფისში, საპასპორტო კონტროლის გავლამდე.

ლიმიტი 15 € - 3000 €
ლიმიტი 19 € -5000 €
ლიმიტი 23 €- 7000 €

3 - დაწესებულია მინიმალური სადაზღვევო ლიმიტი ?

არ არის დაწესებული.

4 - სავალდებულოა თუ არა დამატებითი დოკუმენტი ქვეყანაში შესასვლელად ?

დიახ. თურქეთში მოგზაურობისთვის 2021 წლის 15 მარტიდან სავალდებულოა ელექტრონული აპლიკაციის შევსება "Passenger Information Form". 15 მარტიდან მგზავრები აღარ ავსებენ COVID-19 კითხვარს ფრენის დროს. ახლა თითოეულმა მგზავრმა აღნიშნული კითხვარი უნდა შეავსოს ვებ გვერდზე https://register.health.gov.tr/ ქვეყანაში ჩამოსვლამდე 72 საათით ადრე და წარადგინოს იგი აეროპორტში გამგზავრებამდე. შევსებული კითხვარი შეიძლება იყოს წარდგენილი როგორც ამობეჭდილი სახით, ასევე ელექტორნული ფორმით(სმარტფონი, პლანშეტი). ინფორმაციის შევსების შემდეგ სისტემა ავტომატურად ანიჭებს მგზავრს კოდს, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თურქეთში როგორც HES-კოდი აეროპორტში, სავაჭრო ცენტრებში შესასვლელად და ა.შ. ფორმა უნდა იყოს შევსებული აბსოლუტურად ყველა მგზავრისთვის, ჩვილების ჩათვლით (INF).

5 - არსებობს სპეციალური სერთიფიკატი, რომელიც ჩაფრენის აეროპორტმა covid 19 - თან დაკავშირებით მიიღო ?

დიახ. ანტალიის, დალამანის, იზმირის და ბოდრუმის აეროპორტებს აქვთ შესაბამისი სერთიფიკატი. (იხ. მიმაგრებული დოკუმენტები)

6 - სავალდებულოა თუ არა აეროპორტში ნიღბის ტარება ?

დიახ. ნიღბის ტარება სავალდებულოა.

7 - ხორციელდება თუ არა ტემპერატურის შემოწმება აეროპორტში ?

დიახ. ჩაფრენისას ტემპერატურის შემოწმება ხორციელდება თერმული კამერებით. შემოწმდება თითოეული მგზავრი უკონტაქტო თერმომეტრით საკონტროლო - გამშვებ პუნქტთან.

8 - ტემპერატურის შემოწმების შემდეგ, კორონა ვირუსზე ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ტესტი აეროპორტში ჩატარდება ?

არა, სტუმარი გადაყვანილი იქნება საავადმყოფოში სადაც მას Covid 19 ტესტი ჩაუტარდება უფასოდ.

9 - რა პროცედურები ახლავს თან ტესტის დადებითი პასუხის შემთხვევაში ?

ტესტის დადებითი პასუხის შემთხვევაში, მოლაპარაკება ხდება სადაზღვეო კომპანიასთან მომდევნო ნაბიჯებთან დაკავშირებით.

10 - რა პროცედურები ახლავს ტესტის უარყოფით შედეგს ?

სტუმარი დაუკავშირდება სადაზღვეო კომპანიას, რის შემდეგაც ტრანსფერს სასტუმროში განახორციელებს კომპანია ოდეონი.

11 - საჭიროა თუ არა საკარანტინე რეჟიმის დაცვა ქვეყანაში შესვლის შემდეგ ? (თუ დიახ, გთხოვთ, მიუთითოთ პირობები.

საკარანტინე რეჟიმის დაცვა არ არის საჭირო.

12 - არის თუ არა რაიმე სახის აკრძალვა ან შეზღუდვა ტრანსპორტში ტრანსფერის დროს ?

ავტომობილებში დაცული იქნება სოციალური დისტანცია, მხოლოდ ოჯახებს შეეძლებათ ერთად დასხდომა. პირველი და ბოლო რიგი თავისუფლად რჩება.

13 - არსებობს რაიმე წესი ტრანსფერის დროს ?

ნიღბის ტარება, სადეზინფექციო საშუალების გამოყენება ტრანსპორტში ჩაჯდომამდე, სოციალური დისტანციის წესებისა და ავტომობილში დასასხდომი ადგილების გადანაწილების წესების დაცვა.

ყველა თანამშრომელს ჩაუტარდა შესაბამისი ტრენინგი და მზად არიან გემსახურონ ჰიგიენის ყველა წესის დაცვით.

  • აეროპორტში ხორციელდება რეგულარული დეზინფექცია.
  • მიღებულია ყველა ზომა აეროპორტში სოციალური დისტანციის უზრუნველსაყოფად.
  • COVID-19 - თან დაკავშირებული წესები წარმოდგენილი უნდა იყოს თვალსაჩინო ადგილას, ასევე საჭიროა ტურისტების გაფრთხილება დაემორჩილონ მოცემულ წესებს.
  • ტრანსპორტში აკრძალულია საკვების და სასმელის მიღება გარდა წყლისა.

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე:

1. . ანკარაში საქართველოს საელჩო: +90 533 690 30 40; +90 539 220 82 80

2. . სტამბოლში საქართველოს გენერალური საკონსულო: +90 541 818 44 00

3. . ტრაპიზონში საქართველოს გენერალური საკონსულო: +90 541 326 22 26

4. . იზმირში საქართველოს საპატიო კონსულის ოფისი: +90 530 280 45 08

Certificates:

COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს საზღვრის კვეთის წესები: დეტალურად

Certified hotels

04.06.2021