ტანზანია

ჩაფრენის აეროპორტში მომსახურეობასთან დაკავშირებული კითხვები

ტანზანიის გაერთიანებული რესპუბლიკის მთავრობამ 2021 წლის 4 მაისს განაახლა ინფორმაცია საერთაშორისო მოგზაურობასთან დაკავშირებული დამატებითი ზომების მისაღებად, კერძოდ:

1 - შესვლის პუნქტებში ყველა ორგანომ უნდა უზრუნველყოს წესების დაცვა მოგზაურებისა და პერსონალის მიერ, მათ შორის ხელის ჰიგიენის დაცვა, სადეზინფექციო საშუალებების გამოყენება, დისტანციის დაცვა და პირბადის ტარება.

2 - ყველა მოგზაურმა უნდა შეავსოს ონლაინ ფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია https://afyamsafiri.moh.go.tz/, ტანზანიაში ჩასვლამდე არაუგვიანეს 24 საათისა.

 3 - ყველა მგზავრმა უნდა წარადგინოს  COVID-19-ზე PCR ტესტის უარყოფითი სერტიფიკატი, რომელიც ჩატარდა ოფიციალურ სერტიფიცირებულ ლაბორატორიაში, ტანზანიაში ჩასვლამდე არა უგვიანეს 72 საათისა. 

4 - ყველა ტურისტი, რომელიც ჩადის ან ტოვებს ტანზანიის გაერთიანებულ რესპუბლიკას, გაივლის COVID-19 ინფექციზე გაძლიერებულ სკრინინგს, ექსპრეს-ტესტები ჩაუტარდება მათ, ვინც ჩამოდის ქვეყნებიდან, სადაც COVID-19 შემთხვევების დიდი რაოდენობაა. ერთი ექსპრეს-ტესტის ღირებულება შეადგენს 25 პ.ე.. იმ შემთხვევაში თუ ტესტი დადებითია, ტურისტი საკუთარი ხარჯებით ექვემდებარება სავალდებულო იზოლირებას საკარანტინოთი სივრცეში 14 დღის განმავლობაში.

5 - ყველა მგზავრი, რომელიც ჩამოდის ან აქვთ მოგზაურობის ისტორია 14 დღის განმავლობაში ქვეყნებიდან, სადაც გამოვლინდა COVID-19 ახალი შტამები, ჯანმოს ყოველდღიურ განახლებულ მონაცემების საფუძველზე, უნდა ჩაიტაროს ფასიანი ტესტირება ჩასვლისთანავე და ექვემდებარება სავალდებულო კარანტინს 14 ღამის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით. ტანზანიის მთავრობა ჯანმოს მონაცემების საფუძველზე ჩამოაყალიბებს ქვეყნების ჩამონათვალს და ყოველდღიურად განაახლებს მას.

6 - ტურისტები, რომლებიც ექვემდებარებიან სავალდებულო კარანტინს, ირჩევენ ადგილს მთავრობის მიერ დადგენილი სიიდან.

7 - ქვეყანაში შესვლის პუნქტებში ყველა მგზავრს გადაეცემა სამედიცინო საინფორმაციო ბარათი უფასო ნომრით და რეკომენდებულია სიმპტომების თვითდაკვირვება. თუ მგზავრს რაიმე სიმპტომები გამოუვლინდა, ის საკუთარი ხარჯებით სამკურნალოდ გადაიყვანილი იქნება მთავრობის მიერ დანიშნულ სამედიცინო დაწესებულებაში.

8 - ტურისტები, რომლებიც 72 საათზე მეტხანს სატრანზიტო ზონაში იმყოფებოდნენ, ტანზანიაში ჩასვლისთანავე საკუთარი ხარჯებით უნდა ჩაიტარონ სწრაფი ტესტი.

 9 - ქვეყანაში ყოფნის დროს, ყველა ტურისტმა უნდა დაიცვას ინფექციის პროფილაქტიკისა და კონტროლის წესები, როგორიცაა ხელის ჰიგიენის დაცვა, პირბადის ტარება და დისტანციის დაცვა.

10 - ყველა სატრანსპორტო საშუალებამ უნდა მიაწოდოს წინასწარი ინფორმაცია მგზავრების შესახებ, რათა შესასვლელ პუნქტებში არსებულმა ხელისუფლებამ შეამოწმოს მანიფესტი მაღალი რისკის მქონე მგზავრების შესაძლო იდენტიფიკაციის მიზნით.

11 - სატრანსპორტო საშუალების პილოტი / კაპიტანი / მძღოლი, ჩამოსვლამდე / ჩამოსვლისთანავე, ჯანდაცვის ორგანოს უნდა წარუდგინოს შევსებული დეკლარაციის ფორმები (ზოგადი დეკლარაციის სანიტარული ნაწილი, სანიტარული საზღვაო დეკლარაცია და სახმელეთო ტრანსპორტის სანიტარული დეკლარაცია). 

12 - სატრანსპორტო საშუალების ყველა ოპერატორი ვალდებულია დაიცვას დაავადებათა პრევენციის და კონტროლის წესები, მათ შორის ხელის ჰიგიენის დაცვა, პირბადის ტარება და დისტანციის დაცვა.

13 - საჭიროების შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალებას ჩაუტარდება დეზინფექცია ქვეყანაში შესვლის პუნქტში.

14 - არ არის საჭირო COVID-19 ტესტის უარყოფითი შედეგი ზანზიბარიდან გამგზავრებისას, თუ ავიაკომპანია არ მოითხოვს.

მოცემული მოთხოვნები ექვემდებარება ცვლილებებს. გთხოვთ გადაამოწმოთ ინფორმაცია შესაბამის საკონსულო სამსახურთან.

განახლებულია 20.05.2021