საბერძნეთი

ჩაფრენის აეროპორტის მომსახურებებთან დაკავშირებული კითხვები.

1 - საჭიროა დაზღვევა მოიცავდეს COVID 19 -ს ?

არ არის სავალდებულო

2- შესაძლებელია ჩაფრენის აეროპორტში დაზღვევის მიღება საკონტროლო შემოწმებამდე ?

არ არის შესაძლებელი

3 - დაწესებულია მინიმალური სადაზღვევო ლიმიტი ?

არ არის დაწესებული.

4 - სავალდებულოა თუ არა დამატებითი დოკუმენტი ქვეყანაში შესასვლელად ? ( თუ დიახ, მისი შევსება ხდება ელექტრონულად თუ აეროპორტში ? რა პროცედურის საშუალებით ხდება მისი გადაცემა?

მოგზაურებმა საბერძნეთის მიმართულებით , განურჩევლად ეროვნებისა, საჭიროა შეავსონ ელექტრონური ფორმა PLF (მგზავრის ძიების ფორმა ), მოცემულ ვებ - გვერდზე, საბერძნეთში მათი საკონტაქტო ინფორმაციის მითითებით. მოცემული ელექტრონული ფორმის შევსება საჭიროა საბერძნეთის აეროპორტში ჩაფრენამდე. დარღვევის შემთხვევაში, ადმინისტრაციული ჯარიმა ხუთას (500) ევროს შეადგენს.

5 - არსებობს სპეციალური სერთიფიკატი, რომელიც ჩაფრენის აეროპორტმა covid 19 - თან დაკავშირებით მიიღო ?

არა, მთავრობის განცხადების თანახმად, საბერძნეთის აეროპორტები პირველ ივლისს გაიხსნება სადაც მიღებულ იქნება ყველა საჭირო ზომა COVID-19 - თან მიმართებაში. აეროპორტები არ უზრუნველყოფენ შესაბამის სერთიფიკატს.

6 - სავალდებულოა თუ არა აეროპორტში ნიღბის ტარება ?

დიახ. ნიღბის ტარება სავალდებულოა.

7 - ხორციელდება თუ არა ტემპერატურის შემოწმება აეროპორტში ?

დიახ, ხორციელდება.

8 - ტემპერატურის შემოწმების შემდეგ, კორონა ვირუსზე ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ტესტი აეროპორტში ჩატარდება ? (თუ დიახ, გთხოვთ, დააზუსტოთ დეტალები )

დიახ, ტარდება უფასო მოლეკულური ტესტი.

მგზავრი ამის შემდეგ გადაინაცვლებს დაჯავშნილ სასტუმროში, სადაც საჭიროა იზოლირდეს ოთახში 24 საათი, ტესტის რეზულტატის მიღებამდე.

9 - რა პროცედურები ახლავს თან ტესტის დადებითი პასუხს?

  • მგზავრები გადაყვანილნი იქნებიან Covid სასტუმროებში, სადაც გაატარებენ კარანტინის პერიოდს.
  • კარანტინის დამრღვევ პირებს დაეკისრებათ ადმინისტრაციული ჯარიმა ხუთი ათასი (5000) ევროს ოდენობით.
  • Covid-19 ვირუსის გამოვლენის შემთხვევაში, სტუმარი ქვეყანაში რჩება ტურ პაკეტში გათვალისწინებულ პერიოდზე მეტხანს. ამ შემთხვევაში მათ მოუწევთ უკანა გზის ტრანსფერისა და დასაბრუნებელი ბილეთების თანხის გადახდა.

10 - რა პროცედურები ახლავს ტესტის უარყოფით შედეგს ?

ტრანსფერისთვის განკუთვნილი ტრანსპორტი მგზავრს აეროპორტის გარეთ დაელოდება, ვინაიდან ტესტის გაკეთებას 5 წუთი სჭირდება.

11 - საჭიროა თუ არა კარანტინის რეჟიმის დაცვა ქვეყანაში შესვლის შემდეგ ? (თუ დიახ, გთხოვთ, მიუთითოთ პირობები.

არა (მხოლოდ სკრინინგის გავლამდე სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში, ჩამოსული მგზავრები, რომელთაც გაიარეს ტესტირება ახალი ტიპის კორონა ვირუსზე SARS-CoV-2, ვალდებულნი არიან იზოლირდნენ მგზავრის ადგილმდებარეობის ფორმაში (PLF) მითითებულ მისამართზე. )

12 - არის თუ არა რაიმე სახის აკრძალვა ან შეზღუდვა ტრანსპორტში ტრანსფერის დროს ?

  • ტრანსფერი ხორციელდება ავტობუსის 65% ტევადობით.
  • 5 ადგილიან მანქანაში დაშვებულია მხოლოდ სამი მგზავრისა და მძღოლის განთავსება
  • რვა ან ცხრა ადგილიანი სატრანსპორტო საშუალებაში დაშვებულია ხუთი მგზავრისა და მძღოლის განთავსება.

13 - არსებობს რაიმე წესი ტრანსფერის დროს ?

  • ნიღბის ტარება სავალდებულოა ყველა მგზავრისთვის
  • შესასვლელი არის წინა მხარეს, ხოლო გასასვლელი უკანა მხარეს, მგზავრების ერთად თავმოყრის თავიდან ასაცილებლად.

01.07.2020