ეგვიპტე

ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

კოვიდვაქცინით შესვლის პირობები

საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ჩატარებული აქვს კოვიდვაქცინის სრული კურსი, შეუძლია გაემგზავროს ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში, ნებისმიერი მიზნით. დაშვებული ვაქცინებია Pfizer-BioTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen (Johnson&Johnson), Sinopharm, Sinovac და Sputnik V.

ვაქცინაციის მეორე დოზის შემდეგ გასული უნდა იყოს მინიმუმ 14 დღე (Janssen (J&J) შემთხვევაში პირველივე დოზის შემდეგ).

საზღვრის კვეთისას სავალდებულოა ვაქცინის ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა (QR კოდით).

კოვიდვაქცინის გარეშე შესვლის პირობები

საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შესვლა საზღვრის კვეთამდე უკანასკნელი 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR-ტესტის უარყოფითი შედეგის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის პირობით.

6 წლამდე ასაკის ნებისმიერი პირი გათავისუფლებულია PCR ტესტის გაკეთების ვალდებულებისაგან.

საერთაშორისო მგზავრები, რომლებიც მიემგზავრებიან პირდაპირ შარმ ელ შეიხის, ტაბას, ჰურგადას და მარსა ალამის აეროპორტებში და ვერ წარადგენენ საზღვრის კვეთამდე უკანასკნელი 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR-ტესტის უარყოფითი შედეგის დამადასტურებელ დოკუმენტს, გაივლიან PCR-ტესტს აღნიშნულ აეროპორტებში ჩამოსვლისთანავე (ტესტის საფასური არის 30 აშშ დოლარი, იფარება საკუთარი სახსრებით). აღნიშნული მგზავრები იზოლირებულნი იქნებიან თავიანთ სასტუმროებში PCR-ტესტის შედეგის მიღებამდე. PCR-ტესტის დადებითი პასუხის შემთხვევაში, მოხდება მგზავრის იზოლაცია თავის ოთახში სასტუმროში და მასთან მუდმივი კომუნიკაცია ექნება ეგვიპტის ჯანდაცვის სამინისტროს.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ!!!

სერტიფიკატი(ცნობა):

  • უნდა გაიცეს მხოლოდ მთავრობის მიერ დამტკიცებული ლაბორატორიების მიერ;
  • თარგმნილი ინგლისურ ენაზე;
  • ლაბორატორიის სველი ბეჭედით და ექიმის ხელმოწერით;
  • QR კოდით, ბმულით, რომელიც გადადის ლაბორატორიის ოფიციალურ ვებ – გვერდზე ტესტირების ტექსტზე;
  • მითითებული უნდა იყოს ტესტირების ჩატარების ზუსტი თარიღი და დრო;
  • ყოველგვარი დეფექტის (შესწორების, წაშლის, ცვლილებების) გარეშე;
  • მგზავრის მიერ წარმოდგენილი PCR ტესტის სერტიფიკატის საიმედოობაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, მგზავრს სთხოვენ ჩაიტაროს განმეორებითი ტესტი ჰურგადის და შარმ ელ შეიხის აეროპორტებში, ხოლო ტესტის ჩატარების ღირებულება 30$ ოდენობით ეკისრება ტურისტს.

https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage//html/View?id=2162

განახლებულია 17.06.2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მგზავრობის რეგულაციები პანდემიის პერიოდში სწრაფად იცვლება. გთხოვთ,აღნიშნული ინფორმაცია გადაამოწმეთ ოფიციალურ სახელმწიფო სამსახურებში!

ჩაფრენის აეროპორტთან და ტრანსფერის მომსახურებასთან დაკავშირებული კითხვები

1 - საჭიროა დაზღვევა მოიცავდეს COVID 19 -ს ?

დაზუსტებით არ არის ცნობილი, სავარაუდოდ დიახ, სავალდებულოა.

2 - შესაძლებელია ჩაფრენის აეროპორტში დაზღვევის მიღება საკონტროლო შემოწმებამდე ?

არ არის შესაძლებელი, ვინაიდან საჭიროა წინასწარ, ჩაფრენამდე გქონდეთ შეძენილი საერთაშორისო სამედიცინო დაზღვევა, აეროპორტში სამედიცინო დაზღვევის მიღება არ არის შესაძლებელი.

3. დაწესებულია მინიმალური სადაზღვევო ლიმიტი?

არ არის დაწესებული.

4 - სავალდებულოა თუ არა დამატებითი დოკუმენტი ქვეყანაში შესასვლელად ? ( თუ დიახ, მისი შევსება ხდება ელექტრონულად თუ აეროპორტში ? რა პროცედურის საშუალებით ხდება მისი გადაცემა?

„დეკლარაციის ფორმა“ სტუმარმა უნდა უნდა შეავსოს გამგზავრების აეროპორტში ჩასხდომის ბარათის მიღებამდე რომელიც ჩაფრენისას გადაეცემა საკარანტინე ორგანოებს , მგზავრს აგრეთვე უნდა ჰქონეს მოქმედი „საერთაშორისო სამედიცნო დაზღვევა“ გამგზავრების თარიღამდე.

„დეკლარაციო ფორმის“ შევსება ხდება ხელით, ელექტრონულად შევსებული არ მიიღება.

2) ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით 01.09.2020-დან ქვეყანაში შესასვლელად ყველა მგზავრმა (გარდა 5,99 წლამდე ასაკის ბავშვებისა) უნდა წარადგინოს PCR ტესტის უარყოფითი შედეგის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მოქმედების ვადით არაუმეტეს 72 საათისა - ტესტის ჩატარებიდან და გამგზავრებამდე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ცნობა უნდა გაიცეს მხოლოდ მთავრობის მიერ დამტკიცებულ ლაბორატორიების მიერ. PCR ტესტის უარყოფითი შედეგის სერტიფიკატში მითითებული უნდა იყოს ლაბორატორიის ბეჭედი, ტესტირების ჩატარების ზუსტი თარიღი და დრო; ყოველგვარი დეფექტის (შესწორების, წაშლის, ცვლილებების) გარეშე და თარგმნილი ინგლისურ ენაზე. რეისზე რეგისტრაციის და ეგვიპტეში სასაზღვრო კონტროლის დროს აუცილებელია თან იქონიოთ ტესტის სერტიფიკატის ორიგინალი ლაბორატორის ბეჭდით, ასევე ამობეჭდილი ასლი, რომელსაც იტოვებენ ეგვიპტის აეროპორტში.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია!-PCR ტესტის უარყოფითი შედეგის სერტიფიკატში უნდა იყოს ლაბორატორიის სველი ბეჭედი, ექიმის ხელმოწერა და QR კოდი ბმულით, რომელიც გადადის ლაბორატორიის ოფიციალურ ვებ – გვერდზე ტესტირების ტექსტზე. 

მნიშვნელოვანია! მგზავრის მიერ წარმოდგენილი PCR ტესტის სერტიფიკატის საიმედოობაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, მგზავრს სთხოვენ ჩაიტაროს განმეორებითი ტესტი ჰურგადის და შარმ ელ შეიხის აეროპორტებში, ხოლო ტესტის ჩატარების ღირებულება 30$ ოდენობით ეკისრება ტურისტს. 

5 - არსებობს სპეციალური სერთიფიკატი, რომელიც ჩაფრენის აეროპორტმა covid 19 - თან დაკავშირებით მიიღო ?

არა, მაგრამ ეგვიპტის მთავრობამ სამოქალაქო ავიაციის და ტურიზმისა და ანტიკური მემკვიდრეობის სამინისტროსთან ერთად განიხილა და მიიღო საჭირო პრევენციული ზომები.

ასევე ტურიზმისა და ანტიკური მემკვიდრეობის სამინისტროს მიხედვით, ეგვიპტეს მიენიჭა „უსაფრთხო მოგზაურობის ბეჭედი“ მსოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოსგან (WTTC), რომელმაც დაამტკიცა ეგვიპტის რეგულაციები საერთაშორისო ტურიზმის აღდენასთან დაკავშირებით.

6 - სავალდებულოა თუ არა აეროპორტში ნიღბის ტარება ?

დიახ. აეროპორტში ნიღბის ტარება სავალდებულოა. დამცავი ნიღბის გარეშე მგზავრები აეროპორტის დარბაზში არ დაიშვებიან.

7 - ხორციელდება თუ არა ტემპერატურის შემოწმება აეროპორტში ?

დიახ, ტემპერატურის შემოწმება ხორციელდება თერმული კამერებით, რომლებიც დამონტაჟებულია აეროპორტის დარბაზებში და ავტომატურად ზომავენ მგზავრების ტემპერატურას, რომლის გამოვლენის შემთხვევაშიც იგი გამოსცემს სიგნალს. აგრეთვე შესაძლოა ხორცილედებოდეს ტემპერატურის შემოწმება ინდივიდუალურად.

8 - ტემპერატურის შემოწმების შემდეგ, კორონა ვირუსზე ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ტესტი აეროპორტში ჩატარდება ? თუ დიახ - გთხოვთ მიუთითოთ დეტალები

აეროპორტში კარანტინის ექიმის მიერ სტუმრები, რომელთაც გამოუვლინდათ ვირუსის სიმპტომები გადაყვანილ იქნებიან იზოლირებულ ოთახში დამატებითი შემოწმების განსახორცილებლად, COVID-19 - ის სიმპტომების შემთხვევაში, მგზავრი გადაყვნილი იქნება სასწრაფო დახმარების მანქანით საავადმყოფოში შესაბამისი ტესტის ჩატასატებლად.

9 - რა პროცედურები ახლავს თან ტესტის დადებითი პასუხის შემთხვევაში ?

სტუმარმა უნდა შეატყობინოს სადაზღვეო კომპანიას წინასწარ, თანხების დაფარვის მიზნით, ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმირების შემდეგ იგი გადაყვანილ იქნება შესაბამის საკარანტინე ზონაში.

10 - რა პროცედურები ახლავს ტესტის უარყოფით შედეგს ?

სტუმარი გაემგზავრება დაჯავშნილ სასტუმროში, ტრანსფერი უზრუნველყოფილი იქნება კომპანია ODEON Tours Egypt მიერ.

11 - საჭიროა თუ არა კარანტინის რეჟიმის დაცვა ქვეყანაში შესვლის შემდეგ ? (თუ დიახ, გთხოვთ, მიუთითოთ პირობები.

კარანტინის რეჟიმის დაცვა არ არის საჭირო.

12 - არის თუ არა რაიმე სახის აკრძალვა ან შეზღუდვა ტრანსპორტში ტრანსფერის დროს ?

ტრანსფერები განხორციელდება სატრანსპორტო საშუალების 50 % ტევადობით. (ავტობუსი 25 მგზავრი, Mini Bus - 10 მგზავრი, Micro - 6 მგზავრი და ლიმუზინი 2 მგზავრი).

13 - არსებობს რაიმე წესი ტრანსფერის დროს ?

დიახ, ნიღბის ტარება ტრანსფერის დროს და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მიღებული პრევენციის ზომების დაცვა.

COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს საზღვრის კვეთის წესები: დეტალურად