ბულგარეთი

ჩაფრენის აეროპორტში მომსახურებებთან დაკავშირებული კითხვები.

1 - საჭიროა დაზღვევა მოიცავდეს COVID 19 -ს?

- არ არის სავალდებულო

2 - შესაძლებელია ჩაფრენის აეროპორტში დაზღვევის მიღება საკონტროლო შემოწმებამდე?

- არ არის შესაძლებელი

3 - არის თუ არა დაწესებული მინიმალური სადაზღვევო ლიმიტი ?

- არ არის დაწესებული.

4 - სავალდებულოა თუ არა დამატებითი დოკუმენტი ქვეყანაში შესასვლელად ?

- დიახ, საჭიროა „დეკლარაციის ფორმის“ შევსება აეროპორტში ჩასვლისას. ნიმუში იხილეთ მოცემულ ბმულზე

5 - არსებობს სპეციალური სერთიფიკატი, რომელიც ჩაფრენის აეროპორტმა covid 19 - თან დაკავშირებით მიიღო ?

- ბურგასისა და ვარნას აეროპორტები იღებენ COVID-19 - თან დაკავშირებულ ყველა პრევენციულ ზომას . ბიულეტენი იხილეთ მოცემულ ბმულზე.

6 - სავალდებულოა თუ არა აეროპორტში ნიღბის ტარება ?

- დიახ. ნიღბის ტარება სავალდებულოა.

7 - ხორციელდება თუ არა ტემპერატურის შემოწმება აეროპორტში ?

- დიახ, ხორციელდება.

8 - ტემპერატურის შემოწმების შემდეგ, კორონა ვირუსზე ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ტესტი აეროპორტში ჩატარდება ? თუ დიახ - გთხოვთ მიუთითოთ დეტალები.

- კორონა ვირუსზე ეჭვის გაჩენის (მაღალი ტემპერატურა) შემთხვევაში, საჭიროა შესაბამისი ტესტის გაკეთება, რომლის ღირებულებსასაც ტურისტი, ან სადაზღვევო კომპანია დაფარავს, იმ შემთხვევაში, თუ იგი მოიცავს Covid 19 -ის შემთხვევებს.

9 - რა პროცედურები ახლავს თან ტესტის დადებითი პასუხს?

- ტესტის დადებითი პასუხის შემთხვევაში, თუ ტურისტს ესაჭირეობა ჰოსპიტალიზაცია, იგი გადაყვანილი იქნება საავადმყოფოში, თუ მას არ ესაჭიროება ჰოსპიტალიზაცია - იგი დაბინავებული იქნება სასტუმროში. ყოველი სასტუმრო ვალდებულია უზრუნველყოს სპეციალური ოთახები დაავადებაზე ეჭვის მქონე სტუმრებისთვის.

10- საჭიროა ქვეყანაში ჩაფრენისას სავალდებულო ობსერვაციის გავლა ?

- არ არის საჭირო

11 - არის თუ არა რაიმე სახის შეზღუდვა ტრანსპორტში ტრანსფერის დროს ?

- არა

12 - არსებობს რაიმე სავალდებულო წესი ტრანსფერის დროს ?

- სავალდებულოა დამცავი ნიღბების ტარება.